İnşaat Mühendisliği Maaşları 2022

İnşaat Mühendisliği Maaşları 2022

İş Dünyası By Eyl 15, 2022 No Comments

İnşaat Mühendisi; içinde yaşadığımız bütün binalar ile barajlar, havalimanları, köprüler, yollar ya da her türlü alt ve üst yapıların planlanmasında, projelendirilmesinde, yapımında, denetiminde görev alan kurucu mühendistir. İş alanının genişliğinden de anlaşılacağı üzere inşaat mühendisliği içinde birçok uzmanlık alanını barındıran bir meslek çeşididir. Projelerin hazırlanması bürolarda, uygulanması ise şantiye sahalarında gerçekleşmektedir. İnşaat mühendisleri hem proje işlerinden hem de şantiyedeki işlerin takibinden sorumludurlar.Sahada bu kadar geniş sorumluluğu olan inşaat mühendislerinin maaşları kamuda ve özel sektörde farklılık göstermektedir.

Devlette İnşaat Mühendisi Maaşı

İnşaat mühendisliği bölümünü bitirmiş, yeni mezun bir mühendis Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuyla atanırsa 2022 Ocak ayından itibaren alacağı en düşük maaş tutarı 8.750 TL olacaktır. Bu rakam taban aylık olup her mühendis için hesaplanan aylığın aynısıdır. İnşaat mühendisinin kamuda çalışma şekli iki farklı pozisyonda olabilir.

Birincisi; 399 Sayılı KHK ya göre sözleşmeli olarak Kamu İktisadi Teşebbüslerinde,

İkincisi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak kadrolu bir şekilde diğer devlet kurumlarında çalışabilirler. Kamu İktisadi Teşebbüsleri diğer devlet kadrolarına göre maaş ve çalışma imkânları açısından daha avantajlıdır. Bu avantajları maaşın biraz daha yüksek oluşu, tazminat gibi sayabiliriz. Ama mesleki alanda yükselmek, kariyer basamaklarını tırmanmak devlet kurumlarında biraz daha yavaştır. Dolayısıyla maaşlarda daha az artmaktadır. Bu açıdan kamu sektörü dezavantajlıdır.

Özel Sektörde İnşaat Mühendisi Maaşı

Devlet dairelerinde çalışan inşaat mühendislerinin maaşlarını söyleyebilme imkânı var iken özel sektörde çalışan inşaat mühendislerinin maaşlarını söyleyebilmek pek de mümkün değildir. Çünkü özel sektördeki işletmeler yeni mezun olmuş işe başlayacak bir mühendise 7000 TL civarında bir maaş ile işe başlatmaktadırlar. Ancak kendini ispatlamış, girişken ve çalıştığı kuruma katkı sağlayan bir inşaat mühendisi kısa bir süre sonunda bu maaşını ikiye hatta üçe bile katlayabilmektedir. Özel sektör maaş hesaplamasında mühendisin mezun olduğu üniversiteye, staj yaptığı kurum ya da kuruluşa, kendini geliştirip geliştirmemesine, sorumluluğundaki iş yüküne ve hatta sosyal yaşamı ile insan ilişkilerine kadar birçok parametreyi dikkate alarak maaşını belirler.

Çok geniş iş alanlarına sahip inşaat mühendisleri eğer isterlerse kendi işlerini de kurabilirler. Günümüzde müteahhit diye bilinen inşaat sektörünün iş adamları, aslında inşaat mühendislerinin üstlenmesi gereken meslek dalıdır. Bugünün şartlarında kendi işini kurmuş bir müteahhit takip ettiği, icra ettiği işlere göre aylık karşılığı çalışan mühendislerin altı-yedi yılda aldığı maaş toplamını bir projeyi tamamlamasıyla alabilmektedir. Eğer yabancı dilini geliştirmiş ise yurt dışında çalışabilmekte, iş takibi yapabilmektedir.Kısaca, kendine güvenen, idealist, azimli ve kararlı inşaat mühendisleri için kamu kurumları uzun vadede tercih sebebi olmamaktadır.

Author

No Comments

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir