Yaz okullarının esasları belirlendi

Öğretmenler May 12, 2023 No Comments

Bu süreçte ortaya çıkan öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 3 üncü maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 2 nci maddesinde yer alan “Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler” çerçevesinde 2022-2023 yaz tatili dönemi ve 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yapılacak olan çalışmalar aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek olup yaz tatili döneminde;

1- Afet bölgesinde yer alan 11 ilde MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında 01 Ağustos – 01 Eylül 2023 tarihlerinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik oluşan öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla yaz okulları destekleme ve yetiştirme kursları açılacaktır. Yaz okullarında 2 nci sınıftan 12 nci sınıf düzeyine kadar Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kılavuzunda belirtilen derslerden destekleme ve yetiştirme kursları düzenlenecektir. Bu kapsamda öğrenciler ve öğretmenlere istedikleri il/ilçelerdeki okul/kurumlarda kurslara katılma imkanı tanınacaktır.

2-Matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak, İngilizce dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla İngilizce ve Matematik derslerinden hazırlanan çerçeve programları kapsamında Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarının 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören istekli öğrenciler için 03 Temmuz – 01 Eylül 2023 tarihleri arasında ülke genelinde yaz okulları açılacaktır.

3-Ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören 8 ve 12 nci sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik 03 Temmuz – 01 Eylül 2023 tarihleri arasında destekleme ve yetiştirme kursları açılacaktır.

4-Bilim ve sanat merkezleri bünyesinde bilim ve sanat alanlarında hazırlanan atölye programları çerçevesinde 2 nci sınıftan 12 nci sınıf düzeyine kadar öğrencilerin katılacağı yaz okulları açılacaktır.

5-Halk eğitim merkezleri çok yönlü kurslar düzenleyecek, hem öğrencilerimize hem de yetişkin vatandaşlarımıza hizmet verecektir.

6-Afet bölgesinde şartları uygun olan okul/kurumlarımız ile ülke genelindeki okul/kurumlarımızın bina ve eklentileri (laboratuvar, EBA destek noktaları, spor salonları, kütüphane vb.) öğrencilerimizin kullanımına açık olacaktır.

7-Okul öncesi eğitim çağında bulunan tüm öğrencilerimize yönelik anaokullarımızda ve ana sınıflarımızda yaz eğitimleri başlatılacaktır.

8-Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yaygın eğitim kursları açılarak öğrencilerin kurs faaliyetlerinden yararlanmaları sağlanacaktır.

Ayrıca 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında;

1-Afet bölgesinde yer alan 11 ilimizde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Bakanlıkça hazırlanacak programlar 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk 4 haftasında eğitim ve öğretim faaliyetleri ile birlikte sürdürülecektir.

2-Okullarımızda gerçekleştirilecek eğitim ve öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin öğrenme kayıpları belirlenerek bu kayıpların giderilmesinde destekleme ve yetiştirme kursları ve ilkokullarda yetiştirme programı kapsamında faaliyetler düzenlenecektir.

işte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

No Comments

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir