Geçici İşçilerin Çalışma Süreleri 11 ay 29 gün olarak uzatıldı, işte detaylar

Öğretmenler May 19, 2023 No Comments

5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13’üncü maddesinde, 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3’üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında vize edilen geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri, aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilir. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkilidir.”

şeklinde 5620 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Bu itibarla, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 696 sayılı KHK ile kadroya geçen geçici işçilerin çalışma süreleri aşağıdaki yazılar doğrultusunda, 300 gün olarak vizelenerek müdürlüğünüze iletilen vize listelerindeki çalışma süreleri 11 ay 29 gün olarak güncellenmiştir.

İşte detaylar;

Ahmet KANDEMİR

No Comments

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir