MEB, Zam ve Tazminat Cetvellerini yayımladı

Öğretmenler By Kas 01, 2022 No Comments

28.06.2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27.06.2022 tarihli ve 5756 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2022 Yılında da Uygulanmasına Dair Kararın 1’inci maddesinde; 05.05.2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte 2022 yılında da uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Kararın 5’inci maddesi uyarınca hazırlanan, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı personelinin 01.01.2022 tarihinden itibaren yararlandırılacağı zam ve tazminatlara ilişkin I, II ve III sayılı cetvellerin onaylanma ve vize işlemleri tamamlanmıştır.

Söz konusu cetvellerin 05.05.2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ile 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri çerçevesinde hazırlandığı göz önünde bulundurularak cetveller ile söz konusu düzenlemeler arasında çelişki olması durumunda, düzenlemelerde yer alan hükümlere göre işlem yapılması gerektiğinin hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük Ve Mali Sorumluluk Zamları, Özel Hizmet Tazminatı Ve Diğer Tazminatları İçeren Zam ve Tazminat Cetvelleri için

Ahmet KANDEMİR

Author

No Comments

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir