‘Yoksulluk sınırının bile altında kaldık’

Haberler Nis 03, 2023 No Comments

Türk Kamu Denetim sisteminde görev yapmakta olan Müfettiş, Kontrolör ve İç Denetçi unvanlı yaklaşık 20.000 meslek mensubunu temsil eden 15 Dernek, maaşlar arasındaki fark, özlük haklarındaki iyileştirme yapılmasına dikkat çekmek için Ankara’da basın açıklaması yaptı
Kamu Denetim Dernekleri Platformu Genel Başkan Vekili Kadir Kemaloğlu, “Günümüz koşullarında kamu denetim hizmetlerinde çalışan meslektaşlarımızın motivasyonlarının yüksek tutulması, çalışma koşul ve şartlarının özendirici olmasıyla doğrudan orantılıdır. Devlete ve millete hizmet etmeyi kendisine düstur edinen, ülkenin her köşesinde her koşulda cansiparane şekilde çalışan kamu denetim elemanlarının özlük hakları konusunda kamu vicdanını yaralayacak şekilde haksızlığa maruz kaldığını üzülerek görmekteyiz” şeklinde konuştu. Kamu denetim elemanlarının özlük haklarının iyileştirilmesini istediklerini söyleyen Kemaloğlu, “Devlet terbiyesi ve vazife bilinci dahilinde koruyan kamu denetim elemanları, devleti ve milleti için kamu menfaatinin korunması amacıyla görevlerini tam bir tarafsızlık içerisinde yerine getirmeye devam edeceklerdir” dedi.

“YOKSULLUK SINIRININ BİLE ALTINDA KALDIK”
Türk-İş tarafından 2023 yılı Mart ayı yapılan rapora ilişkin Vekil Kemaloğlu; Kıdemli bir Başmüfettişin aylık maaşının; Türk-İş tarafından 2023 yılı Mart ayı için (31.240.-TL) olarak açıklanan yoksulluk sınırının bile altında kaldığını üzüntüyle görmekteyiz. Görevin niteliği, yetişme şartları, eğitim ve kariyer yapısı açısından eşit özelliklere sahip olan, çalışma zamanlarının büyük bölümünü ikametgahları dışında geçiren, üstlendikleri sorumluluklar ve riskler göz önüne alındığında yerine getirdikleri görev itibariyle aralarında herhangi bir fark olmayan; Kamu Denetim meslek mensupları arasında, özlük hakları açısından böylesi vahim farkların oluşmasına sebep olmak rasyonel bir yaklaşım olmadığı gibi, adil de değildir

Kamu Denetim meslek mensupları arasında, özlük hakları hakkında Vekil Kemaloğlu konuya ilişkin çözüm önerilerini şöyle sırladı:
1) 7413 sayılı Kanunun 7. maddesi ile Adalet Müfettişleri ve HSK Müfettişleri için getirilen ek tazminatın; aynı meşakkatli görevi yürütmekte olan Kamuda fiilen görev yapan tüm Müfettiş, Denetçi, İç Denetçi ve Kontrolörlere de (30.000) gösterge rakamı üzerinden ‘ek denetim tazminatı’ olarak verilmesi,
2) Kamuda fiilen görev yapan tüm Müfettiş, Kontrolör ve İç Denetçilerin 375 sayılı KHK’da (III) sayılı cetvelde yer alan ücret ve tazminat göstergelerinin, Genel Müdür Yardımcıları için 15/01/2023 tarihi itibariyle uygulanmakta olan ücret göstergesi (54.300) ve tazminat göstergesi (41.000) seviyesine yükseltilmesi, SAĞLANMALIDIR.

Kamu Denetim Dernekleri Platformu Genel Başkan Vekili Kadir Kemaloğlu konuya ilişkin şon sözlerini şöyle dile getirdi; Devletimizden talebimiz özü itibarı; Kamu Denetim Mesleği mensupları arasında adaletin sağlanması, Devletimizin kendi evlatlarına sahip çıkması ve uygun göreceği özlük hakları ve statü ile kamu denetim mesleği mensuplarına iade-i itibarın sağlanmasını, içermektedir. Devlet terbiyesi ve vazife bilinci dahilinde sükünetlerini koruyan kamu denetim elemanları, devleti ve milleti için kamu menfaatinin korunması amacıyla görevlerini tam bir tarafsızlık içerisinde yerine getirmeye devam edeceklerdir.

İdealist ve fedakar insanların oluşturduğu meslek camiamızın hedefi, yeni bir bürokratik hegemonya oluşturmak değil, Türk Kamu Yönetiminde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, yolsuzluğun önlenmesi ile hesap verebilirliğin sağlanmasına katkı sunabilmektir

No Comments

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir