Yıl sonu enflasyon beklentisi değişmedi

Haberler May 04, 2023 No Comments

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Enflasyon Raporu 2023-II” sunumu yapıyor.

Kavcıoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Küresel çekirdek enflasyondaki düşüş daha yavaş gerçekleşiyor

*Son dönemde bankacılık sektörü kaynaklı sıkıntılar gelişmiş ülkelerde finansal risklerin artmasına yol açtı

*Gelişmiş ülke merkez bankalarının sağladığı likidite destekleri nedeniyle bilanço büyüklüklerindeki düşüş eğilimi sekteye uğradı

*Türk bankacılık sektörü güvenli ve sağlam görünümünü sürdürüyor

*Ülkemiz yüksek büyümesini verimlilik artışıyla bir arada ilerletmeyi başarmıştır

“Milli gelir gelişmiş ülke seviyelerine yakınsamaktadır”

*Satın alma gücü paritesiyle bakıldığında Türkiye ekonomisi kişi başına düşen milli gelirde gelişmiş ülke seviyelerine güçlü şekilde yakınsamaktadır

*Tarihimizdeki en büyük felaketlerden birinin yaşandığı ilk çeyrekte sanayi üretiminin nispeten yatay seyretmesi ekonomimizin dayanıklılığı ve dinamizminin bir göstergesidir

*Öncü göstergeler, afet sonrası toparlanmanın gerçekleşmesiyle birlikte sanayi üretimindeki kayıpların güçlü ve hızlı bir şekilde telafi edilmekte olduğuna işaret etmektedir

“Deprem felaketinin etkileri kapsamlı olarak değerlendirilmektedir”

*Yaşanılan deprem felaketinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri kapsamlı olarak değerlendirilmektedir

*Toplam ihracatımız deprem öncesi seviyesine ulaşmıştır

*Afet bölgesindeki tüketim harcamalarına ilişkin öncü göstergeler yakın zamanda deprem öncesi seviyelerini aşmıştır, bu durum deprem bölgesinde oldukça güçlü bir toparlanma eğilimine işaret etmektedir

*Deprem sonrası toparlanmanın gücüne ilişkin anket göstergeleri de olumlu sinyaller vermektedir, gelecek üç aya ilişkin talep beklentisi yükselirken, afet bölgesinin ekonomik ağırlığı yüksek merkezlerinde üretim ve talep beklentileri artmaktadır

“Türkiye istihdamını en çok artıran ülkeler arasında”

*Türkiye son iki yılda istihdamını en çok artıran ülkeler arasındaki yerini almıştır

*Afet bölgesinden yapılan ihracat ise deprem sonrasındaki birkaç haftada gerilemekle birlikte, nisan ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemindeki seviyelerine yaklaşmıştır

*Diğer illerdeki güçlü ihracat sonucunda toplam ihracatımız deprem öncesi seviyesine ulaşmıştır

*2023 yılının geri kalanı cari dengelenmenin güçlendiği bir dönem olacaktır

“Enflasyondaki yavaşlama beklentilere yansımıştır”

*Enflasyondaki düşüş süreci önceki raporda ilan ettiğimiz patikadan bir miktar daha yavaş gerçekleşmiştir

*Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz fiyat artış oranlarındaki belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir

*Enflasyondaki yavaşlama beklentilere de yansımıştır

*TL cinsinden ithalat birim değer endeksi son dönemde yıllık bazda gerilemiştir

*Enflasyon üzerindeki maliyet baskıları son dönemde büyük ölçüde ortadan kalkmıştır

Yıl sonu enflasyon beklentisi değişmedi

*TCMB’nin 2023 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 78,1 dolar (Önceki 80,8 dolar)

*TCMB’nin 2023 yıl sonu gıda fiyatları tahmini %27,9 (Önceki %22,0)

*TCMB’nin 2024 yıl sonu gıda fiyatları tahmini %11,5 (Önceki %11,5)

*TCMB’nin 2024 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 73,6 dolar (Önceki 77,3 dolar)

*Enflasyonun 2023 yıl sonunda %22,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %22,3)

*Enflasyonun 2024 yıl sonunda %8,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %8,8)

No Comments

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir