Üniversiteler kadro ilanlarında eşdeğer bölüm mezunlarına haksızlık yapıyor

Haberler Oca 24, 2023 No Comments

YÖK, lisans bölüm/programlarının isimleri ve içerikleri gözden geçirildiğini ve sadeleştirildiğini 20.03.2020 tarih ve E.20993 tarihli yazısıyla Türkiye’deki ve KKTC’deki Üniversitelere İVEDİ koduyla göndermiştir.

Yazı ekindeki tabloda yer alan mevcut bölüm/program isimleri ile yeni bölüm/program isimlerinin eşdeğer olduğuna ve yeni düzenlemenin 2020 YKS’den itibaren uygulanmasına karar verilmiştir.

Ayrıca “Yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarında kayıtlı olan mevcut öğrencilere mezuniyeti hak etmeleri durumunda halen kayıtlı oldukları program ismine göre diploma düzenlenmesine, mezunların ihtiyaçları doğrultusunda Yükseköğretim Kuruluna başvurmaları durumunda mezun oldukları programın yeni düzenlemeye göre eşdeğer olduğu programa ilişkin yazı verilmesine” ilişkin ifadeler yer almıştır.

Bilindiği üzere yılsonunda çok sayıda Üniversite tarafından akademik kadro ilanlarına çıkılmıştır. Yukarıdaki yazı kapsamında mezun öğrencilerin başvuruları bazı Üniversiteler tarafından bu tablo göz önünde bulundurularak kabul edilmekteyken, bazı Üniversiteler tarafından kabul edilmemektedir.

Memurlar.net’e ulaşan şikayetlere göre bazı Üniversitelerin, ön değerlendirme sonuçlarını ilan ettiklerinde, spesifik olarak gerekçe belirtmeksizin “Başvuru Şartlarını Taşımıyor” şeklinde soyut açıklamalara yer verildiği belirtilmiştir.

Akademi dışındaki alanlarda ön değerlendirme sonuçlarının itirazlara imkan verme adına belli bir süre askıda kalma uygulamasının akademik ilanlarda da uygulanmasının bu tür sorunlara bir nebze de olsa çözüm olacağı düşünülmektedir.

Bilindiği üzere akademik ilanlarda, çoğunlukla ön değerlendirme sonuçlarının ilanından birkaç gün sonra bilim sınavları yapıldığından, haksız yere başvurusu kabul edilmeyen adayların itirazlarının değerlendirilmesine bile fırsat bulamadan bilim sınavları yapılmakta ve sonuçları ilan edilmektedir.

Elbette yargı yoluyla hak arama yolu açık olmakla birlikte, bu yol mağdurlarca (çoğunlukla sonuç alınamayacağı veya alınacak aday zaten belli olduğundan, mahkemece haklı bulunsa bile sınava tabi araştırma görevliliği veya öğretim görevliliği vb. ilanlarda nihayetinde elde edebilecekleri sınava giriş hakkında negatif ve yanlı tutumlarla karşılaşabilecekleri düşüncesiyle) tercih edilmemektedir.

Diğer taraftan burada bahsettiğimiz konu ve buna benzer nedenlerle başvuruların kabul edilmeme gerekçeleri “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesi hükümlerine aykırıdır. Yönetmeliğin 8. maddesi şu şekildedir:

“Madde 8- (1) İdare, hizmetleri yerine getirirken başvuru sahibinden istediği bilgi ve belgelerle ilgili düzenlemelerinde aşağıdaki ölçütleri esas alır:
a) Düzenlemeler beyan esas alınacak şekilde hazırlanır.
b) Zorunlu olmadıkça, işlemin tekemmülü aşamasına kadar belge talep edilmez.
c) İş sınavlarına müracaat safhasında sadece sınav için gerekli belgeler istenir; göreve başlamak için gereken belgeler ise sınavı kazananlardan istenir. ç) İdarenin görevi gereği kendisinde bulunan bilgi ve belgeler ile daha önce başvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği başvuru sahibi tarafından beyan edilen belgeler yeniden istenmez.
d) İstenen belgenin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir. e) Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli bilgiler istenebilir..”

YÖK’ün 2020 tarihli yazısı için

YÖK yazısının ekindeki eşdeğer tablo için

No Comments

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir