Torba Kanun’da öncelik 3600 Ek Gösterge, ücret iyileştirmesi ve bayram ikramiyesi olmalı

Haberler Nis 04, 2023 No Comments

Meclis’e çağrıda bulunan Öztürk, Meclis’e gelen ve içerisinde asrın felaketinin yaşandığı depremin yaralarının sarılması, emeklilik hayatına dair düzenlemeler ve çalışma hayatına dair maddelerin bulunduğu Torba Kanun’dan tüm kamu çalışanlarını mutlu edecek bir yasa beklediklerini ifade etti.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, “Memur-Sen ve Toç Bir-Sen olarak kamu çalışanlarımızın haklı taleplerinin karşılık bulması, sorunlarının çözülmesi noktasında hem toplu sözleşme masalarında hem de kurumlarımızla yürüttüğümüz çalışma ve diyaloglarla onlarca kazanıma imza attık. 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesinde de memurların emekli maaşları ile emekli ikramiyelerinin artırılmasına yönelik son yılların en kapsamlı düzenlemesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesini sağladık.

Temmuz ayında yürürlüğe giren Ek Gösterge düzenlemesi her ne kadar bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsayan düzenleme olsa da unvan bazlı çalışma yapılmış olması nedeni ile birtakım eksiklikleri de beraberinde getirmiştir. Şöyle ki hizmet kolumuzda görev yapan Tekniker, Orman Muhafaza Memuru, Şef, Ayniyat Saymanı gibi unvanlara sahip birçok çalışan düzenlemeden faydalanamamıştır.

Memur-Sen ve Toç Bir-Sen olarak Gazi Meclisimizden beklentimiz Torba Kanun içerisinde çalışma barışını sağlayacak, çalışma hayatına olumlu katkı sunacak ve ortaya çıkan bu mağduriyeti giderecek şekilde 1. Dereceye yükselen tüm kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden faydalanmasını sağlayacak bir düzenlemeye yer verilmesidir.

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, kamu görevlilerinin düşen alım gücüne dikkat çekerek, “Doktorlara ve Yüksek yargı mensuplarına verilen ek tazminatlarla beraber, kamudaki Mühendisler, Veteriner Hekimler, Şube Müdürleri, Müdürler, Avukatlar, Uzmanlar ve diğer teknik personel ile idari personelin ücretlerinde de iyileştirme yapılmalıdır. Ayrıca yetkili konfederasyon olarak Toplu Sözleşme ve KPDK Toplantılarında defaten dile getirdiğimiz kamu görevlilerimize bayram ikramiyesi verilmesi hususu da Torba Kanun içerisinde başlıca ele alınmalı, bayram öncesinde çalışanlarımıza ve onların ailelerine müjde verilmelidir.” diyerek kamu görevlilerinin beklentilerini kazanıma dönüştürmek için konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

No Comments

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir