TBMM son mesai haftasına giriyor: İşte gündemdeki konular

Haberler Nis 03, 2023 No Comments

TBMM Genel Kurulu, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve enerji alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi ile sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Önemli konuların ele alınacağı yoğun bir haftaya daha girilecek Mecliste, bu haftanın ardından 14 Mayıs seçimleri kapsamında yasama çalışmalarına ara verilmesi bekleniyor.

Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurulda, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklifle “Yeşil Organize Sanayi Bölgesi” tanımlanarak, bu OSB’ler belirlenen kriterler kapsamında TSE tarafından sertifikalandırılacak.

Yeşil OSB olmak için hazırlanan projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kredilendirilecek ve öncelikli olarak değerlendirilecek.

Doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilecek.

İhraç edilen doğal gaza ilişkin iletim tarifeleri yurt içi iletim tarifelerinin tabi olduğu kısıtlamalara tabi olmayacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının Kalkınma Ajanslarına ödeyecekleri paylardan 2023 ve 2024 yılları için muaf olacak.

– Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi

Genel Kurulda daha sonra sağlık alanında düzenlemeler içeren İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, ilaç analizleri piyasaya arz sonrasında yapılacak.

Piyasadaki beşeri tıbbi ürünler, İlaç Takip Sistemi’ne bildirilecek.

Tahlil sonucunda ilaçların bileşiminde bulunan maddelerin saf olmadığı, formüle uymadığı, tedavi vasıflarını azaltacak, kaybedecek şekilde imal edildiğinin anlaşılması halinde ruhsat sahibi ile ilaçların bu şekilde imal edildiğini bilerek satanlara 3 milyon liraya kadar ceza verilecek.

Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında 2 milyon liraya kadar ceza uygulanacak.

Uzman tabipler gibi uzman diş hekimi ve uzman eczacılar da sözleşmeli statüde istihdam edilebilecek.

Odalara üye olmayan optisyen-gözlükçüler mesleki faaliyette bulunamayacak.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenen nüfus, yaş grubu ve bölge gibi kriterlere göre ağız diş sağlığı ve yaşlı sağlığı hizmetleri planlaması yapılacak.

– KVKK ve RTÜK üye seçimi

Genel Kurulda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği için seçim yapılacak.

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun raporu, Genel Kurulun gündemine gelecek.

Genel Kurulda, KİT Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimine ilişkin raporları ile uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair bazı kanun teklifleri de müzakere edilecek.

– Komisyonların gündemi

Milli Savunma Komisyonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliğinin kurulmasını öngören Katılım Finans Kanunu Teklifi görüşülecek.

Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Komisyonun yarınki toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri sunum yapacak.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun (KEFEK) yarınki toplantısında, “alt komisyon raporunun üst komisyona havale edilmesi” görüşülecek.

No Comments

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir