Strateji ve Bütçe Uzmanları Derneği kuruldu

Haberler Eki 31, 2022 No Comments

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle bütçe hazırlama ve uygulama süreçleri Cumhurbaşkanlığı uhdesine alınmıştı. 2018 yılı Temmuz ayında yayımlanan 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının kuruluşu gerçekleşmiş, görev ve yetkileri belirlenmiştir. DPT ve devamında Kalkınma Bakanlığının makroekonomik, sektörel ve İSEDAK birimleri ile ikiye ayrılan BÜMKO Genel Müdürlüğünün bütçe kısmı dahil edilerek cari ve yatırım bütçe uygulama süreci tek elde toplanmıştır. Son dönemde Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü de kurulmuştur.

Planlama kısmının büyük bir bölümü ile maliye ekolünün bir kısmının birleştiği bir kurum olarak kamuda en köklü uzmanlık mesleğinin devamı niteliğinde olan Strateji ve Bütçe Uzmanları; internet adreslerinde, derneklerinin kuruluşunu ve geniş bir katılımla gerçekleştiği belirtilen Genel Kurul Toplantısını duyurdu.

Sadece uzman yardımcısı ve uzmanların değil yönetici kadrosunda bulunan personellerin de yer aldığı SBUDER’in temel olarak; mesleki gelişim ve aidiyeti güçlendirmek, kurum içi iletişim ve koordinasyonun artması, sosyal ve kültürel faaliyetler ile yayın faaliyetleri kapsamında iş süreçleriyle ilgili literatüre akademik ve pratik katkılar vermek, kariyer personellerinin özlük çalışmalarına katkı sağlamak gibi amaçları bulunmaktadır.

Kamu meslek platformlarının etkinliğini artırmaya çalıştığı bir dönemde SBUDER’in kuruluşunun mesleki alanlarıyla da ilgisi olması sebebiyle yapılan çalışmalara farklı bir boyut kazandırması beklenmektedir. Memurlar.net olarak hayırlı olsun diyoruz.

No Comments

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir