Rehberlik öğretmenlerine, halk eğitim kurslarında ders görevi verilerek karşılığında ek ders ücreti ödenir mi?

Haberler May 06, 2023 No Comments

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerin İlişkin Kararda; Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar belirlenmiştir. Bu belirlemede, öğretmenlere hangi durumlarda azami ders görevlerinin üstünde ek ders görevi verilebileceği anılan Kararın 8’inci maddesinde düzenlenmiştir.

Diğer taraftan Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre ders okutma yükümlülükleri bulunmayan rehberlik öğretmenlerine, gerek Kararın 8’inci maddesinde gerekse diğer maddelerinde söz konusu kurslarda ilave ek ders görevi verilebileceğine yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Kaldı ki 14.08.2020 tarihli ve 31213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin “Rehber öğretmen/psikolojik danışmanın görevleri başlıklı” 21’inci maddesinde rehberlik öğretmenlerinin görevleri münhasıran sayılmış olup bu görevler arasında ders okutma görevi de bulunmamaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 02.05.2023 tarih ve 75407494 sayılı görüş yazısında; “Bu itibarla fiilen derse girmeleri söz konusu olmayan rehberlik öğretmenlerinin, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda ders görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

No Comments

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir