Oktay: 2022 Eylül sonu itibariyle KKM’nin bütçeye maliyeti 84,9 milyar TL’dir

Haberler Eki 26, 2022 No Comments

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2023 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Oktay, burada yaptığı konuşmasında, “2023 yılı bütçemizde; sosyal harcamalar için ayırdığımız kaynak miktarını 258,4 milyar liraya çıkarıyoruz! Bu tutar 2023 yılı bütçesinin yüzde 5,8’ine denk gelmektedir. 2002 yılında bu oran yüzde 1,3 ve ayrılan kaynak ise sadece 1,6 milyar liraydı. 2023 Bütçemizde; 65 yaş üstü yaşlılardan, engelli vatandaşlardan ve engelli vatandaşların yakınlarından oluşan yaklaşık bir milyon 400 bin kişiye bağlanılan aylıklar için 31,3 milyar lira, 555 bine yakın engelli vatandaşımızın evde bakımına destek amacıyla 28,2 milyar lira, TOKİ Sosyal Konut Finansmanı için 10 milyar lira ve Aile Destek Programı için 7,5 milyar lira kaynak ayırdık. Sosyal devlet ilkesi gereği toplumun farklı kesimlerine 2023 yılı bütçemizde sağladığımız refah katkısı yaklaşık bir trilyon 200 milyar liraya ulaşmaktadır. Bu tutar bütçenin yaklaşık yüzde 27’sine tekabül etmektedir” ifadelerini kullandı.

Oktay, yardımlarla ilgili olarak, “Bu kapsamda 2023 bütçesinde; doğalgaz ve elektrik sübvansiyonları için 600 milyar lira, asgari ücretin vergi dışı tutulmasıyla 300 milyar lira, yaşlı, engelli, emekli, dul ve yetimler gibi toplum kesimlerini korumak amacıyla yapılan vergi indirimleri kapsamında 51 milyar lira, vatandaşımıza destek sağlayacağız. Gıda güvenliği ve tarımsal kalkınma, milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz ve üzerine özellikle eğildiğimiz konuların başında geliyor demiştik. 2023 yılında bütçemizden tarıma 142,9 milyar lira kaynak ayırıyoruz. 54 milyar sadece tarımsal destek programları için ayrılan ödenektir. Çiftçiden haberiniz var mı diye sorulmuştu, biz tarımsal üretim yapan tüm kesimlerle, küçük büyük ölçekli ayırmadan tüm çiftçilerimizle omuz omuzayız; biriz beraberiz” şeklinde konuştu.

Oktay, Türkiye’nin azınlık politikasına değinerek, “Biz defaten 85 milyonun bütçesi dedikçe bazıları dini azınlık, etnik azınlık diyerek ayrışmayı beslemeye çalışıyor. Ülkemizde azınlıklara yönelik politika ve uygulamalar, Lozan Barış Anlaşması’nın ilgili hükümlerine uygun şekilde belirlenmektedir. Tüm azınlık cemaati temsilcileri gerek ilgili kurumlarımızla ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla birebir yakın ilişki içindedir, istek ve taleplerini birinci elden ilettiklerine ben de bizzat şahidim. Müslüman-Türk azınlığın Yunanistan’da karşılaştığı zulümlere ses çıkarmanızı arzu ederdim. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden; Türk, Kürt, Çerkes, Abhaz, Zaza tüm kültürel zenginlikleriyle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunları çözüyoruz. Aynı şekilde cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi-Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde artık kadro veriliyor” şeklinde konuştu.

Oktay, şunları kaydetti:

“Sakarya doğal gaz sahasında keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervini 2023 yılı itibarıyla halkımızın kullanımına sunacağız. 2023’ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğalgazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız. Yeni doğalgaz rezervi arama çalışmalarımız dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han’ın Akdeniz’de sondaj çalışmaları ile devam ediyor, olası yeni rezerv keşifleri ile çok daha fazla doğalgazı vatandaşlarımıza sunmayı amaçlıyoruz.”

Oktay, kur korumalı mevduat ile ilgili olarak, “Enflasyonla mücadelede en önemli sac ayaklarımızdan birisi finansal istikrarın sürekliliğidir. Aralık ayında uygulamaya aldığımız Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesabı uygulaması ve TL’nin cazibesini artırmaya yönelik diğer destekleyici tedbirler bu yönde atılan başlıca adımlardır. Küresel ve bölgesel zorlu koşulların yaşandığı son dönemde TL’de bir istikrar sağladık. Hem vatandaşlarımız hem de şirketlerimiz KKM uygulamamıza büyük teveccüh göstermiştir. 21 Ekim 2022 tarihi itibarıyla KKM’ye katılım sayısı 2,3 milyon kişiyi aşarken toplam tutar da 1,45 trilyon TL’yi geçmiş ve mevduattaki TL payı yüzde 50’ye yaklaşmıştır. Bu durum düşük gelir gruplarından toplanan vergilerin mevduat sahiplerine aktarıldığı iddialarının aksine, KKM’nin tabana yayıldığını ve tüm halkımıza hitap eden bir finansal ürün olduğunu ortaya açıkça koymaktadır. KKM ile döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payında 10 puandan daha fazla bir azalma olmuştur. Yine, bankaların döviz yükümlülükleri düşmüş ve 2021 Kasım ayında TL mevduatların ortalama vadesi 24 günken, 2022 Ağustos ayı itibarıyla 45 güne çıkmıştır. KKM uygulamasının döviz kuru oynaklığı ve diğer makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkisine kıyasla maliyeti sınırlı olmuştur. 2022 Eylül sonu itibariyle KKM uygulamasının bütçeye maliyeti 84,9 milyar TL’dir ve bu zaten kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır” dedi.

Oktay, ilk evim projesi hakkında bilgi vererek, “Vatandaşlarımızın alım gücünü desteklemek amacıyla İlk Evim İlk İş Yerim Projesi hayata geçirilmektedir. Proje kapsamında 5 yıllık dönemde 500 bin konut, bir milyon konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacaktır. Toplam 360 bin bağımsız birimden oluşan ilk etap 2 yılda bitecektir. Yapılacak olan 500 bin konut, 240 ay vade ile satışa sunulacak olup; alt yapıları ve imarı hazırlanmış konut amaçlı arsalar, vatandaşlarımıza 10 yıl vadeyle faizsiz olarak verilecektir. Bu projeyle konut ve kirada fiyat istikrarının sağlanması da başlıca hedeflerimizdendir. Bu hayal satmak değildir; tam aksine gerçeğin ta kendisidir” ifadelerini kullandı.

No Comments

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir