OHAL kapsamında elektrik dağıtım lisansı sahipleri bazı yükümlülüklerinden muaf tutulacak

Haberler Nis 02, 2023 No Comments

EPDK’nin konuya ilişkin Kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen yerlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, bu yerlerle sınırlı olmak kaydıyla, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 35’inci maddesi uyarınca 8 Mayıs 2023 tarihine kadar uygulanmak üzere Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği kapsamındaki tedarik sürekliliği, teknik ve ticari kalite yükümlülüklerine ilişkin kayıt oluşturma, bildirim, raporlama ve tazminat ödeme yükümlülüklerinden muaf tutulacak.

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi kapsamındaki kullanıcı teçhizat hasarlarına ilişkin başvuruların değerlendirilmesine ilişkin süreler ve tazminat ödeme yükümlülüklerinden, bağlantı görüşünün verilmesi ve bağlantı taleplerinin karşılanmasına yönelik Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanımı Yönetmeliği’nin 10/A maddesinde belirtilen sürelere ilişkin yükümlülüklerden de aynı tarihe kadar muaf olacak.

Söz konusu tüzel kişiler ayrıca Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesi kapsamındaki uzaktan ölçme ve/veya kontrol sistemlerini kurma ve işletme, 10’uncu maddesi kapsamındaki kullanıcı hizmetleri merkezi kurma ve Elektrik Dağıtım Sisteminin Teknik Kalitesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamındaki teknik kalite ölçüm yerlerinin belirlenmesi, teknik kalite ölçümlerinin yapılması ve ölçüm sonuçlarının raporlanmasına ilişkin yükümlülüklerinden de 8 Mayıs 2023 tarihine kadar muaf tutulacak.

No Comments

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir