Karma Komisyon, CHP’li Başarır ile İYİ Partili Türkkan için toplandı

Haberler Oca 12, 2023 No Comments

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan Karma Komisyonda, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında “alenen hakaret ve kasten yaralama”, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında ise “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” iddialarına ilişkin düzenlenen iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyası ve ekleri ele alınıyor.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, “Karma Komisyonun ilk aşaması olarak bugünkü toplantımızda yapacağımız işlem, İçtüzük kapsamında dokunulmazlık dosyalarını detaylı şekilde incelemek üzere 5 üyeli bir hazırlık komisyonunun teşkil edilmesi.” dedi.

Hazırlık komisyonunun, takip eden aşamada dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili incelemesini yaparak 1 ay içinde raporunu Karma Komisyon’a sunacağını dile getiren Beyazıt, “Karma Komisyon olarak biz de bir sonraki toplantımızda, hazırlık komisyonu raporu üzerine gerekli değerlendirmeleri yaparak konuyu nihai karar merci olan TBMM Genel Kuruluna sunacağız.” diye konuştu.

Başarır ve Türkkan hakkındaki dosyalara ilişkin görüşmelere başlamadan önce, yasama dokunulmazlığına ilişkin değerlendirme yapan Beyazıt, Anayasa ve parlamento hukukunun tarihsel gelişimi bağlamında yasama dokunulmazlığının amacının, milletvekillerini keyfi ve asılsız ceza soruşturma ve kovuşturmaları ile tutuklamalardan korumak olduğunu aktardı.

Yasama dokunulmazlığının, aynı zamanda milletvekilliği görevinin öneminin, ciddiyetinin ve itibarının da bir göstergesi olduğunu belirten Beyazıt, yalnızca milletvekillerine tanınan dokunulmazlığın, milletvekillerinin şahıslarına tanınan bir “suç işleme özgürlüğü” olarak da görülemeyeceğini vurguladı.

TBMM’nin, kurulduğu günden bu yana, toplum nezdindeki saygınlığını güçlendirerek sürdürdüğüne dikkati çeken Beyazıt, şöyle devam etti:

“Milletvekillerinin, Meclis’in ve milletvekili makamının saygınlığına zarar verebilecek tutum ve davranışlardan kaçınmak için gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekir. Milletvekilleri hakkında ortaya çıkan, kamuoyunun yoğun tepkisine konu olan ve toplumun geniş kesimlerinde infial uyandıran, yasama organının saygınlığına zarar verebilecek mahiyetteki iddiaların komisyonumuzca incelenmesi, parlamentonun ve milletvekillerinin itibarının korunabilmesi açısından önemli. Önemle belirtmek gerekir ki dosyalarda yer alan suçlamalara ilişkin olarak komisyonumuzun görevi, ilgili milletvekillerinin suçlu olup olmadığının değerlendirilmesi ve yargılanması değil. Komisyonumuzun ve kuracağımız hazırlık komisyonunun görevi, dosyaları incelemek ve gerekli görülürse yargılamanın önünün açılması ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesi noktasında karar vermek üzere, konunun, nihai karar merci olan TBMM Genel Kurulunun takdirine sunulmasıdır.”

Ceza muhakemesinin soruşturma evresinin, kural olarak gizli olduğunu söyleyen Beyazıt, “Soruşturmanın bir bütün olduğu ve iddianamenin kabulüne kadar geçen süreçte iddia makamının lehte ve aleyhte tüm delilleri topladığı, bunların dosyada yer aldığı, fezlekelerin TBMM’ye gönderilmesinden sonra da soruşturma evresinin devam ettiği dikkate alındığında, soruşturma evresinin gizliliği kuralına TBMM üyelerinin ve Başkanlığımızın uyması gerekir.” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda basın mensuplarını toplantı salonundan ayrılmaya davet eden Beyazıt, “Bu uygulama hem soruşturma evresinin kural olarak gizliliği ilkesine riayet edilmesi hem ilgili milletvekiline ait kişisel mahiyetteki bilgilerin mahremiyeti hem de toplantının düzen içerisinde yürütülebilmesine yönelik.” dedi.

Bu arada Karma Komisyon toplantısında, CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri yer almadı.

Karma Komisyon toplantısı, basına kapalı devam ediyor.

No Comments

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir