Hizmet İhracatçıları Birliği personel alacak

Genel, Haberler Eki 30, 2022 No Comments

Hizmet İhracatçıları Birliği

İhracat Uzmanı

İş Tanımı

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı ülkemizin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak gelişme potansiyeli olan bilişim firmalarımızın, ARGE ve yazılım geliştirmeden, pazarlamalarına, satışlarından inonvasyona kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda global bir oyuncu olabilmeleri için yürütülen yeni destek programıdır.

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak bilişim firmalarına özel olarak tasarlanması ve strateji odaklı büyüme hedeflerine katkıda bulunmak yer almaktadır.

. E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programının etkin yürütülmesi, kurumsallaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile şirketlerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik faaliyet düzenlenmesi,

. Firmaların E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programına başvuru aşamasından sonuçlanma aşamasına kadar olan tüm iş süreçlerinin takip edilmesi,

. E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programına başvuru öncesi ve başvuru esnasında firmaların izlemesi gereken aşamaları gösteren başvuru kılavuzları, infografik, soru-cevap broşürleri hazırlanması,

. Destek başvurularının incelenmesi ve sonuçlandırılması,

. Bilişim sektörü ihracatı ve destekler ile ilgili soruların cevaplanması, ilgili birimlere yönlendirilmesi,

. Resmi iş ve işlemlerin takip edilmesine yönelik olarak takım arkadaşları aranmaktadır.

Şehir

İstanbul

Aranan Nitelikler

. Üniversitelerin 4 yıllık İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, Uluslararası İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri, Mühendislik Fakülteleri/Bölümlerinden mezun,

. Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri, KOSGEB Destekleri, Yatırım-Teşvik Sistemi gibi konularda bilgi sahibi,

. İlgili kurumlarla (Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, Küçük ve Ortak Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ve Kalkınma Ajansları) çalışma ve teşvik başvurularını hazırlama ve sonuçlandırma konusunda en az 2 yıl iş tecrübesine sahip,

. Yabancı Dil Sınavından (YDS) son 5 yıl içinde alınmış en az 60 puan sahibi

. İletişim yönü kuvvetli, takipçi ve sonuç odaklı,

. İş takibi ve sorumluluk bilinci gelişmiş,

. Web teknolojileri (HTML, CSS, JavaScript, SQL) konularında bilgi sahibi (tercihen)

. KEP, Elektronik imza, Microsoft Office bileşenleri kullanımı konusunda yetkin (tercihen sertifika sahibi)

. Lisans eğitiminde İngilizce yabancı dil hazırlık sınıfı okumuş/muaf olmuş (tercihen)

v Başvurular ik@hib.org.tr adresine e-posta ile yapılacaktır.

Yazılım/Veritabanı/Java Proje Yöneticisi ve Uzmanı

(1 proje yöneticisi – 4 uzman)

İş Tanımı

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı ülkemizin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak gelişme potansiyeli olan bilişim firmalarımızın, ARGE ve yazılım geliştirmeden, pazarlamalarına, satışlarından inonvasyona kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda global bir oyuncu olabilmeleri için yürütülen yeni destek programıdır.

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak bilişim firmalarına özel olarak tasarlanması ve strateji odaklı büyüme hedeflerine katkıda bulunmak yer almaktadır.

. E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programının etkin yürütülmesi, kurumsallaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile şirketlerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik sistemlerin kurulması,

. Başvuru aşamasından sonuçlanma aşamasına kadar olan tüm iş süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan sistemin kurulması,

. Yazılım geliştirmesi, sistem süreçlerinin yönetimi, analizi, mimarisi, yenilenmesi, veritabanı oluşturulması,

. Gerekli raporlama ve veri analizlerin yapılmasına yönelik olarak

yazılım/veritabanı uzmanı (iş analisti, proje mimarı, backend geliştirici, frontend geliştirici, veritabanı ve sistem yöneticisi) pozisyonunda çalışacak takım arkadaşları aranmaktadır.

Şehir: İstanbul

Aranan Nitelikler

. Üniversitelerin 4 yıllık Mühendislik Fakültesi veya Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerinde mezun, (Tercihen Bilgisayar Mühendisliği / Matematik Mühendisliği Bölümleri)

. Yazılım alanında en az 2 yıl sigortalı iş tecrübesine sahip (Proje yöneticisi için 4 yıl)

. JAVA, .NET teknolojileri ile uygulama geliştirme tecrübesine sahip,

. J2EE teknolojilerine hakim (özellikle Spring, XML, JSON),

. Web Servis (SOAP , REST API) teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi,

. HTML5, JavaScript ve CSS konusunda bilgi ve tecrübe sahibi,

. Nesneye yönelik programlama, veri yapıları, veri tabanı tasarımı, tasarım örüntüleri, N katmanlı mimari vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi,

. İlişkisel veri tabanı sistemleri (tercihen ORACLE), ORM (Hibernate) konularında deneyim sahibi,

. Entegrasyon, yazılım geliştirme, dokümantasyon, planlama, birim test vb. süreçlerde deneyim sahibi,

. Jira veya benzeri proje yönetim araçları kullanmış,

. Grafik Tasarım UX, UI ve Web Kurulumu Konularında tecrübeli,

. Yukarıda ifade edilen alanlarda sertifika sahibi (tercihen)

. Yabancı Dil Sınavından (YDS) son 5 yıl içinde alınmış en az 60 puan sahibi (tercihen)

. Lisans eğitiminde İngilizce yabancı dil hazırlık sınıfı okumuş/muaf olmuş (tercihen)

Ücret: Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yer alan aylık brüt ücret kademelendirmesine göre belirtilen aylık 16.277TL brüt sözleşme tutarının 2 ila 4 katı arasında olabilecektir. (Ocak ayında güncellenecektir.)

v Başvurular ik@hib.org.tr adresine e-posta ile yapılacaktır.

No Comments

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir