Ekonomiye ilişkin ‘torba’ kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Haberler Kas 03, 2022 No Comments

Teklifin ikinci bölümü üzerine İYİ Parti Grubu adına söz alan Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, Türkiye’nin internet erişim hızında 100’üncü sıralarda bulunduğunu söyleyerek “Ülkemizde 3G hızı yüzde 40-50 düzeyinde. Buna rağmen 5G ihalesinin yapılması ifade edilebiliyor çünkü milyarlarca dolarlık lisans parasında gözü olanlar var.” dedi.

Türkiye’de vatandaşların, dünyanın en pahalı mobil telefonlarını kullandığını dile getiren Cinisli, “İşte, böylesine kötü bir performans gösteren BTK, önümüzdeki üç yılda toplam 25 milyar lira daha almayı planlıyor. Bir an önce BTK aldığı payla interneti ucuzlatmalı ve operatörlerin yatırım yapması için tahsis etmeli, kaynaklarını fiber şebekelerin önünü açmada kullanmalı.” diye konuştu.

Teklifle maske yasağını ihlal edenlere verilen 2 milyar 700 milyon liralık para cezasının da iptal edildiğine dikkati çeken Cinisli, “Yasağa uyup toplum yaşamına saygı gösteren vatandaşlarımız yine mağdur ediliyor. Toplumsal uzlaşı, karşılıklı saygı yaşamın içindeki pratikle öğrenilmeli. Toplumsal uzlaşı için vatandaşlarımıza ödülde de cezada da eşit yaklaşmalıyız.” değerlendirmesini yaptı.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, kanun teklifinin kalıcı çözüm üreten, vatandaşların derdine derman olacak doğrudan düzenlemeleri de içerdiğini dile getirdi.

Türk ekonomisinin uluslararası arenadaki rekabet gücünü artıracak, ekonomik büyümeye katkı sunacak, dış ticaret dengesinin sağlanmasına destek olacak düzenlemelerin de teklifte yer aldığını söyleyen Osmanağaoğlu, “Ekonomik istikrarın istikbalimizle doğrudan ilgili olduğu gerçeği de göz önünde bulundurulursa insan odaklı önlemlerin ne denli önemli olduğu daha net bir şekilde anlaşılacaktır.” ifadelerini kullandı.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, yasaların hükümetin politikalarına uygun hale getirilmeye çalışıldığını öne sürerek “Bu torba yasa tartışılırken ne parlamentodaki grupların ne sivil toplum örgütlerinin ne de ilgili meslek odalarının görüşleri ve önerileri alındı. Kamu yararının gözetildiği yasalar yerine kişisel ve siyasal amaç taşıyan yasalar Meclis’ten geçiriliyor.” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, “vergi affı” ve “varlık barışı” adları altında, son 19 yılda 10 kez yasal düzenleme yapıldığına işaret ederek “Asgari ücretliden, bordro mahkumlarından daha eline geçmeden vergileri tevkifatla alınırken maalesef, bu yasalarla kaçakçıların, vergi kaçıranların, uyuşturucu baronlarının, illegal örgütlerin, paralarını vergi cennetlerinde tutanların, kul hakkı yiyenlerin, suç geliri olan paralarının nereden geldiği dahi sorulmadan sisteme girilmesi sağlandı. Üzülerek söylemeliyim ki ülkemiz bir kara para cennetine, uyuşturucu baronlarının kol gezdiği bir ülke haline geldi.” diye konuştu.

– AK Parti’nin önergesi kabul edildi

Genel Kurulda AK Parti’nin kabul edilen önergesiyle teklifin 29. maddesinde değişikliğe gidildi.

Kabul edilen önergeye göre, Anayasa Mahkemesi üyeliğine üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hakim ve savcılar ile raportörler arasından seçilenlerle yükseköğretim kadrosundan seçilip öğretim üyeliğine dönmek istemediğini görev süresi bitmeden bir ay içinde bildirenler, Sayıştay üyeliği kadrosuna atanacak.

Öte yandan “üyeliğe üst kademe yöneticileri veya serbest avukatlar arasından seçilenler ile görevlere atanmak istemeyenlerin, görevlerinin sona erdiği tarihi izleyen bir ay içinde TBMM Başkanlığına yazılı dilekçeyle başvurmaları halinde en geç bir ay içinde TBMM Başkan Başmüşaviri kadrolarına atanacaklarına” ilişkin düzenleme ise teklif metninden çıkarıldı.

No Comments

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir