Başdenetçi Malkoç KDK’nın bütçesi için sunum yaptı

Haberler Eki 28, 2022 No Comments

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF), Rusya’nın Ukrayna bölgesinde işgal ettiği topraklardaki refakatsiz çocukların, ailelerine ulaşması için destek istediğini bildirdi.

Malkoç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) 2023 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

2023’ün, Cumhuriyet’in 100. yılı olduğunu anımsatan Malkoç, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı başlayacak. Bu açıdan daha güçlü bir Türkiye’nin adalet, insan hakları, hukukun üstünlüğü, hakkaniyet ilkeleri üzerinde yükseleceğine inanıyoruz. Bu nedenle Kamu Denetçiliği Kurumu olarak Anayasa’da teminat altına alınan temel hak ve hürriyetlerin uygulanması, hak arama konularında toplumun bilgilendirilmesi için çalışıyoruz.” diye konuştu.

KDK’nin 293 personelinin bulunduğunu, bunların 139’unun uzman, uzman yardımcısı ile geçici görevli hakim ve savcılar olduğunu dile getiren Malkoç, KDK’ye 1 Ocak-15 Ekim itibarıyla 13 bin 708 başvuru yapıldığını, geçen yıldan devreden dosyalar dahil 14 bin 16 kararın verildiğini kaydetti.

Malkoç, 848 tavsiye, 496 kısmen tavsiye kısmen ret, 807 ret, 1793 dostane çözüm kararı verildiğini ifade etti.

Tavsiye kararına idare tarafından uyma oranının yüzde 79’a çıktığına işaret eden Malkoç, 97 bin 350 kişiye telefon, mail yolu veya yüz yüze görüşülerek hukuki destek verildiğini ve yol gösterildiğini aktardı.

Uluslararası alanda yürüttükleri faaliyetlere değinen Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onlarca faaliyeti Türkiye’de yaptık veya katıldık. Çok önemli bir çalışma var, buna değinmek istiyorum. UNICEF, 1,5 ay kadar önce bize şunu teklif etti: Rusya’nın Ukrayna bölgesinde işgal ettiği topraklarda binlerce refakatsiz çocuk var. Bu çocukların, ailelerine ulaşması için bizden destek istedi. Çünkü Ukrayna ve Rusya ombudsmanlıklarıyla ilişkilerimizi biliyor. Ukrayna ve Rusya ombudsmanlığıyla görüşerek yalnızca refakatsiz çocuklar değil, sivillerden esaret altında olan, cezaevinde olan veya diğer şekilde olanlarla İstanbul’da bir platform oluşturacağız. Mutat aralıklarla bunları da gidip ziyaret edeceğiz ve dünya kamuoyunu bu anlamda bilgilendireceğiz. Bir bakıma tahıl koridoruna, esir değişimine ilişkin İstanbul’un fonksiyonunu biz de insan hakları alanında kuvvetlendirmeye çalışıyoruz.”

– “108 Sayıştay raporu aralıkta Meclis’e sunulacak”

Sayıştay Başkanı Metin Yener de Sayıştay Başkanlığının 2023 yılı bütçesini komisyonda sundu.

Yener, Sayıştayın yaptığı denetimlerin amacının, kamu idarelerinin faaliyet sonuçları hakkında Meclis ve kamuya güvenilir, yeterli bilgi sunulması, kamu idarelerinin performanslarının değerlendirilmesi, hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın yerleştirilerek yaygınlaştırılması olduğunu anlattı.

Sayıştay Başkanı Yener, “Sayıştay, bu kapsamda Anayasa ve kanunlarla kendisine verilen görev, yetki ve sorumluluklarını sürekli gelişim anlayışıyla dünyadaki gelişmeleri de izleyerek en etkili şekilde yürütme gayreti içinde yüce Meclis adına yaptığı denetimleri dürüst, ön yargıdan uzak, tarafsız biçimde, aynı zamanda uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde planlayıp yürütüyor.” dedi.

2021 yılı denetim programı kapsamında 201 Sayıştay denetim raporunun TBMM’ye sunulduğunu ve ilgili kamu idarelerine gönderildiğini belirten Yener, şunları kaydetti:

“Mahalli idarelere ilişkin 9 il özel idaresi, 30 büyükşehir belediyesi, 26 büyükşehir bağlı idaresi, 17 il belediyesi, 97 ilçe belediyesi, 39 mahalli idare şirketi ile 8 yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı olmak üzere toplam 226 kamu idaresi denetlendi. Söz konusu denetimlere ilişkin raporlar ilgisine göre meclislerine, görüşülmek üzere ilgili kamu idaresine, İçişleri Bakanlığına ve valiliklere gönderiliyor. Kamu işletmelerinin denetimine ilişkin 108 Sayıştay denetim raporu aralık ayı içinde TBMM’ye sunulacak, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kamu idaresine gönderilecek. 2021 yılına ilişkin olarak denetimler sonucunda genel uygunluk bildirimi, dış denetim genel değerlendirme raporu, faaliyet genel değerlendirme raporu ve mali istatistik değerlendirme raporu, TBMM’ye sunuldu. Kamu işletmeleri genel raporu da hazırlanmasını müteakip TBMM’ye gönderilecek ve Sayıştay internet sitesinde yayımlanacak.”

No Comments

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir