Tag

Türkiye İletişim Modeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Gerçeği, hakikati anlatmanın peşinde olduk

Haberler May 10, 2023 No Comments

“Hakikatin bu denli tahrif edildiği, yalanın, çarpıtmanın öne çıkarılmaya çalışıldığı bir dönemde biz hem kendi halkımıza hem de dünya kamuoyuna doğruyu, gerçeği, hakikati anlatmanın peşinde olduk”- “Bundan sonra da nerede yalan varsa, nerede dezenformasyon varsa, nerede karalama kampanyası varsa, nerede terör propagandası yapılıyorsa, nerede dijital faşizm varsa, nerede medya emperyalizmi varsa, nerede siber zorbalık varsa, orada biz mücadele için olacağız”- “İnanıyoruz ki Türkiye İletişim Modeli, Türkiye Yüzyılı’nın alametifarikalarından biri olacak. İnanıyoruz ki Türkiye İletişim Modeli, bu alanda tüm dünyada iz bırakacak güçlü bir model olacak. İnanıyoruz ki Türkiye İletişim Modeli, hakikat krizine karşı güçlü bir çıpa vazifesi görecek”