Tag

Mezun

YÖK’ten Avrupa Yükseköğretim Alanı’na uyum için yeni adım

Haberler May 03, 2023 No Comments

AYA ile Uyum Projesi kapsamında, yükseköğretim kurumlarından müfredatlarını, yükseköğretim yeterliliklerinin kalitesinin artırılması amacıyla hazırlanan yeterlilik tür belirleyicisi formlara göre yeniden düzenlemeleri istenecek- Mezuniyet belgelerinde, mezunlara uluslararası alanda diplomanın hızlı tanınırlığı ve istihdam gibi birçok konuda kolaylıklar sağlayacak TYÇ logosu kullanımı yaygınlaştırılacak- Yükseköğretim kurumlarında yürütülen çalışmalar, “Bologna ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Karnesi”yle bu yıldan itibaren değerlendirilecek