Tag

Getiri

Piyasalarda bir tek onların yüzü güldü

Haberler May 22, 2023 No Comments

Son yıllarda açıklanan ile hissedilen enflasyon ara-sındaki farkın açılması ta-sarruf sahiplerinin alım güçleri-ni koruma eğilimine itti. Ancak bunu başarmak o kadar da kolay değil. Yatırımcılar için 2023 yılı pek iyi başlamadı. Türkiye İsta-tistik Kurumu’nun (TÜİK) açık-ladığı son enflasyon rakamlarına göre, 4 aylık enflasyon yüzde 15 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında aylık enflasyonun yüzde 2 civa-rında olacağını düşürsek 5 aylık enflasyon yüzde 17 olacak. Fakat yılın ilk 5 ayında yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araç-ları arasında enflasyonun üzerin-de getiri sağlayan yok